הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מיהו עני, והגדרת "מכירי עניים"

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | ט"ו שבט תשע"א