סגולת ומעלת עם ישראל

כוחו של הלאום

הרעיון האלוקי מגיע לביטויו המלא רק בחיי ישראל כאומה בארצו ולא בידי יחידים, צדיקים ככל שיהיו

הרב חגי לונדין | שבט תשע"ב