תפילות יום הכיפורים

ביאור קצר ועמוק לסדר הוידוי

הרב חגי לונדין | תשרי תשפ"ג