שמיני

לשמור על הדממה

הרב הלל מרצבך | כ"ו ניסן תשפ"א