הסוכה והלכותיה

פסולים בסכך

הרב רצון ערוסי | סוכות התש"ע