תפילות יום הכיפורים

מטרות הוידוי ביום כפור

ביום כפור, יש הרבה וידויים. מטרתם היא לטהר ולזכך את האדם; ע"י הסליחה, ניצל האדם מן העונש. אולם ע"י וידוי, נפש האדם נהיית טהורה; המטרה בשופר בפרט ובתפילות בכלל היא לקרב אותנו לאבינו שבשמיים, ולא סתם לבקש חיים טובים.

הרב רצון ערוסי | ח' תשרי תשס"ט