מזוזה ומעקה

חובת מזוזה בבניין משותף וכיצד קביעתה

הרב רצון ערוסי | סיון תש"פ