בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
146 שיעורים
  undefined
  עין יצחק

  קָטָן בִּקְרִיאַת הַתּוֹרָה

  גליון 264

  האם קטן רשאי לעלות לתורה? והאם עלייתו מצטרפת למנין שבעת העולים? | האיך יוצאים הציבור ידי חובתם בקריאת הקטן בתורה, וכן בברכת-התורה שמברך? | במה שונה תפילה וקריאת שמע, קידוש והבדלה וכיו"ב, בהם צריך גדול בר-חיובא שיוציא את הרבים ידי חובתם? | מהו המנהג בענין עליית הקטן לתורה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  שְׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם

  גליון 263

  מהו גדר חיוב קריאת שנים מקרא ואחד תרגום? ומהו שכר המצוה? | תלמידי-חכמים העוסקים וטרודים בלימודים, האם גם הם חייבים בקריאה זו? | מה אמר 'המגיד' למרן הבית יוסף אודות חשיבות הקריאה בהבנה? | מהו סדר הקריאה הראוי והנכון? | האם מצוה לחנך קטן בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום? | קריאה בטעמי המקרא | כיצד ינהג מי שחיסר קריאת פרשה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  סֵפֶר-תּוֹרָה בִּרְחוֹב הָעִיר

  האם מותר להוציא ספרי-תורה לרחוב העיר ביום שמחת-תורה, בשמחה ובשירים? | על מה סמכו להוציא ספרי-תורה מחוץ לבית-הכנסת לקראת ספר-תורה חדש המובא לבית הכנסת? | כיצד היתה השמחה בבית-המקדש? | מהי העבודה הגדולה בקיום מצוות ה'? | מיהו 'הגדול והמכובד' באמת? | שמחה כהלכה.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

  גליון 258

  מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  אֲכִילָה קוֹדֶם תְּקִיעַת שׁוֹפָר

  גליון 257

  מנהג הפסקה לקידוש לפני תקיעת שופר, האם הוא מוסכם לכל הפוסקים? | אימתי חל חובת קידוש ביום שבת ויום-טוב, אחרי תפילת שחרית או מוסף? | מהו שיעור טעימה המותר, ובאיזה דבר אין שיעור? | האוכל לפני קידוש, האם קיים מצוות סעודת שבת? | איזו קבלה טובה יקבל כל אחד לקראת השנה החדשה? | תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  שֵׁינָה בְּרֹאשׁ הַשָׁנָה

  גליון 256

  מהו המקור למניעה משינה ביום ראש השנה? | מאיזו שעה ושלב ביום ניתן להקל? | האם יש להקפיד להתעורר משינת הלילה מיד בעלות השחר? | האם ראוי להחמיר גם לענין שינה ביום בעשרת ימי תשובה? | עד כמה צריך לטרוח בהשכמה לתפילה בהנץ החמה, ובפרט אם זה על חשבון איכות התפילה? | ומהי הקולא בעקבות שינויי הרגלי זמני השינה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  הַסְּלִיחוֹת בִּימֵי הָרַחֲמִים

  גליון 252

  מהו טעם המנהג שנהגו לומר סליחות דוקא באשמורת הבוקר? | אימתי הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות וי"ג מידות של רחמים? | האם נכון לומר סליחות קודם חצות הלילה? ומהו טעם אמירת סליחות בליל יום הכיפורים? | מתי תחילת השפעת עת רצון בחוץ-לארץ? | מהי דעת האריז"ל בענין נתינת צדקה בלילה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אלול תשפ"א
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הלכות בין המצרים

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  הַחוּפָּה וכִּיסּוּי הָרֹאשׁ

  גליון 244

  מהיכן נלמד שחובת כיסוי הראש הוא מן התורה? | נערות טרם הנישואין, האם צריכות לכסות ראשן? ומה הדין בין האירוסין לנישואין? | מהי ה'חופה' הקובעת דין נישואין, ומהו המנהג בזה? | מהו טעם מנהג בני ספרד שלא עושים חדר יחוד תיכף לאחר השבע-ברכות שתחת החופה? | האם מותר ללבוש פאה נכרית?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תמוז תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  בְּרָכָה עַל מְעָרַת הַנְטִיפִים- אֲבֵלוּת בְּקָטָן

  גליון 243

  האם מברכים על יצירת מעשה בראשית ששונתה בידי אדם? | על אלו נהרות מברכים 'עושה מעשה בראשית'? | מהו טעם וענין הברכה על דברים שנבראו בששת ימי המעשה? | מתי נוצרה מערת הנטיפים, והאם מברכים 'עושה מעשה בראשית' בראייתה? | האם מברכים 'עושה מעשה בראשית' בראיית ים המלח? ילד פחות מגיל שלוש-עשרה שנה, האם אבלות נוהגת בו? | קטן שהגדיל באמצע ימי השבעה, כיצד ינהג? | ומה דינו לענין אבלות י"ב חודש? | האם יש מצוות חינוך קטן בדיני אבלות? | קטן שלאחר כחדשיים שאביו שבק חיים, נעשה בר-מצוה, האם מותר להשמיע תזמורת? | וגם: על תופעת רבני הרדיו המשיבים מיידית על כל שאלה כלאחר יד, בכל התורה כולה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תמוז תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  נַעֲלָיִם מְהַבְהֶבוֹת בְּשַׁבָּת

  גליון 242

  האם מותר לצעוד בשבת בנעליים מדליקי-אור? , ניצוצות אש שאינם נראים, איסור הוצאתם בשבת מהתורה או מדרבנן? , בגד סינטטי שבלבישתו ופשיטתו יוצאים הימנו ניצוצות אש, האסור משום הבערה בשבת? , האם יש איסור בישול בתחיבת כף לחה לתפוח-אדמה רותח? , האם מותר להניח קדירה חמה על גבי שַׁיִשׁ רטוב? , האם מותר להשתמש ב'מעלית-שבת'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | סיון תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  מַאֲכָלֵי דָגִים בְּחָלָב

  גליון241

  האם יש איסור באכילת דגים עם חלב, כמו איסור אכילת דגים עם בשר? | האמנם יתכן שישנה טעות-סופר בדברי מרן הבית יוסף שאסר אכילת דגים עם חלב? | מהי דעת הפוסקים על דברי הרופאים שאומרים כי יש סכנה באכילת דגים עם חלב? | האם יש חילוק בין אכילת דגים עם חלב לבין אכילת דגים עם חמאה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | סיוון תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  טִיל בְּשַׁבָּת וְאַזְעָקָה בַּתְּפִילָה

  גליון 240

  כיצד יש לנהוג בשבת כאשר זיהו פגיעת טיל סמוך לבית? | האם מותר לחולה להחמיר בעצמו שלא יחללו עליו את השבת? | מי שחילל את השבת לצורך פיקוח נפש, האם צריך תשובה וכפרה? | כיצד יש לנהוג בהישמע אזעקה בתפילת שמונה-עשרה וקריאת התורה? | הימנעות מסכנה במקום פרעות ארגוני הטרור | לקח ומוסר בתקופה הקשה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | סיוון תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  'הַגּוֹמֵל' לְנִיצוֹלֵי אָסוֹן מִירוֹן

  גליון239

  הניצולים מתוך מקום האסון הנורא במירון, בליל ל"ג בעומר, כיצד יברכו ויודו על נס הצלתם? | על איזו הצלה מברכים ברכת 'הגומל'? | האם הניצול יברך 'שעשה לי נס במקום הזה' בכל פעם שיגיע לשם? | מי שפרצו לו שודדים לביתו, או מי שהיה בתוך פיגוע, או במלחמה ושב בשלום, האם יברך בשם ומלכות? | על ההבדל בין נס מיוחד שיצא מגדרו של עולם.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | סיון תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  הַשִׂמְחָה שֶׁנֶּהֶפְכָה לְיָגוֹן

  גליון 238

  בעקבות האסון הנורא שהתרחש בליל ל"ג בעומר תשפ"א במירון

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אייר תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  לַ"ג בָּעוֹמֶר בְּמִירוֹן

  מהו מקור וטעמי מנהג הדלקת מדורות בליל ל"ג בעומר? | כיצד ינהגו אברכים ובני ישיבות בענין העליה למירון? | האם מברכים 'אשר יצר אתכם בדין' בכניסה לציון הרשב"י, כשם שמברכים בכניסה לבית-הקברות? | האם מותר ללמוד תורה ולהתפלל על ציון הרשב"י? | האם צריך ליטול ידיים ביציאה מציוני הצדיקים? | האם מותר לכהנים לעלות לקברי צדיקים?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אייר תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  דירה חדשה בימי העומר

  גליון 236

  מהו המקור והטעם למנהגי אבלות בימי ספירת העומר? , האם מותר להעתיק דירתו למקום מגורים חדש בימי העומר? , האם מותר להרחיב את הבית ולערוך בו שיפוצים ותיקונים בימים אלו? , האם מותר לברך 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש בימים אלו? וכיצד נוהגים בברכה זו על דירה או רכב חדש? , סעודה הנערכת לרגל חנוכת הבית, האם חשובה סעודת מצוה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אייר תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  נישואין בימי העומר

  עין יצחק

  מהו המקור והטעם למנהגי אבלות בימי ספירת העומר? | באלו ימים מימי ה ספיר ה נוהגים האבלות? | מה הדין כאשר ל"ג בעומר חל ביום שישי, ערב שבת? | איזו קולא מיוחדת, בהוראת שעה, בשנה זו לקביעת מועד נישואין, אחרי שנת מגיפת הקורונה? | כיצד נוהגים בענין שמיעת שירים וניגונים בכלי שיר?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ד' אייר תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  ספירת העומר טרם הלילה

  עין יצחק

  האם מותר לספור ספירת העומר לפני צאת הכוכבים? מצוות ספירת העומר בזמן הזה, מן התורה או מדרבנן? מהו הנוסח הראוי באמירת 'לשם יחוד' לפני ספירת העומר? האם יוצא ידי חובת ספירת העומר בלשון שאינו מבין? מדוע בני חוץ- לארץ אינם סופרים יום נוסף מספק, כדין יום-טוב-שני של גלויות? המסופק כמה המספר היום, האם מועילה ספירת ספק?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | כ"ו ניסן תשפ"א
  undefined
  7 דק'
  הכנס העולמי ה - 30 לדיני ממונות

  ברכת הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף למשתתפי הכנס

  מתוך הכנס העולמי ה-30 לדיני ממונות ומשפט עברי בראשות הרב ד״ר רצון ערוסי שליט״א רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. לשיעורים נוספים מתוך הכנס לחץ כאן

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | י"א אדר תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il