בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
158 שיעורים
  undefined
  הרב עובדיה יוסף

  בית יוסף להבה

  לקראת יום ההילולא של גאון ישראל, הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ״ל, זכינו להגיש בזאת שיחה מיוחדת שנמסרה על ידי בנו, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף
  undefined
  עין יצחק

  מֵדִיחַ-כֵּלִים חַשְׁמַלַי

  גליון מספר 275

  האם יש לחוש לאיסור בישול בשר בחלב בשימוש במדיח-כלים אחד לכלי בשר וכלי חלב?, מהו ההבדל בין מדיח-כלים ביתי למדיח-כלי בבתי-מלון ובמסעדות? , כיצד פועל תהליך השטיפה במכונה?, האם סבון וחומרי ניקוי פוגמים טעם המאכל?, האם מותר להדיח כלי בשר וכלי חלב בכיור אחד?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ג
  undefined
  עין יצחק

  חִימוּם תַּבְשִׁיל בְּשַׁבָּת

  גליון מספר 296

  האם מותר לחמם מאכל צונן מבושל? | מהו החילוק בין תבשיל לח לתבשיל יבש? | האם יש איסור הנאה ממלאכה שהפוסקים נחלקו באיסור עשייתה? | מה דין מאכל מבושל חלקית, שהונח בשבת ובכך גמר את בישולו? | וכן אם על ידי בחישה וכיסוי הקדירה נגמר בישול המאכל? | גמר והשלים תהליך בישול בשבת | על חשיבות ידיעת שיטות כל הפוסקים.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | איר תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  עֵרוּב תַּבְשִׁילִין

  גליון 292

  מהו טעם עירוב תבשילין לפני יום-טוב שחל בערב שבת? | האם צריך להניח פת ותבשיל, או די בתבשיל בלבד? | מהו שיעור העירוב שיש להניח? | כמה שיעור 'כזית', האם כגודל חצי ביצה, או שליש ביצה? | כשבני המשפחה מרובים, האם יש להגדיל את כמות תבשילי העירוב? | באלו סוגי תבשילים ניתן לערב? | אימתי מערבים? ומהי לשון הברכה ונוסח העירוב?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ניסן תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  הֲכָנַת תֵּה בְּשַׁבָּת

  מהן האפשרויות ההלכתיות להכנת משקה תה? | באלו אופנים יש איסור בישול במגע התה עם המים החמים? | מהו החילוק בין קליית גרגרי קפה לקליית עלי תה? | האם יש איסור צביעה בתה? | האם מותר למזוג יין אדום לתוך יין לבן, כדי להאדים היין? | האם מותר ליתן עלי מנטה ונענע במים חמים? | האם מותר לסחוט לימון לתוך כוס תה בשבת?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ניסן תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  בִּרְכַּת מַאֲפִים מְתוּקִים

  מהי ברכת 'פת הבאה בכיסנין'? | אלו סוגי מאפים מוגדרים כ'פת הבאה בכיסנין'? | מהו החילוק לענין הברכה בין טעימה קלה לבין אכילה בקביעת סעודה עליו? | מהו שיעור קביעות סעודה הגורם שינוי ברכה? | והאם שיעור קביעות סעודה נשתנה מזמן הפוסקים שמלפני שנות דור? | מהו שיעור אכילה המחייב ברכת המזון? | מהו שיעור כדי אכילת פרס?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  זְכִירַת מַעֲשֵׂה עֲמָלֵק

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  טְבִילַת כְּלֵי אוּלָמוֹת וּמִסְעֲדוֹת

  מהו מקור וטעם חיוב טבילת כלי סעודה הנקנים מגוי? | האם חיוב טבילת כלי מתכות מן התורה או מדרבנן? ומה דין כלי זכוכית? | כלים שנקנו מגויים לסחורה ופרנסה להגשת מאכלים ומשקאות באולמות ומסעדות, האם צריך להטבילם? | מי שעבר והשתמש בכלים ללא טבילה, האם המאכל או המשקה נאסרים? | האם יש לקטן נאמנות על טבילת כלים?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  בְּרָכָה עַל מַאֲכָל הַמַזִיק

  חולה סכרת האוכל מעט דברים מתוקים, האם מברך ברכת הנהנין? | וכן הסובל מרמת כולסטרול גבוהה ואוכל מאכלים שומניים, האם מברך? | מי ששתיית המים מזיקה לו, ופעמים שותה מים להרוות צמאונו, האם חייב לברך על המים? | האם יש חילוק בין היזק הנגרם רק לאחר זמן? | כיצד ינהג מי שאבד לו חוש הטעם והריח?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  זְהִירוּת מֵחַרַקִים

  כמה איסורי-תורה עובר האוכל תולעים וחרקים שונים? | האם יש איסור בתולעים הנראים לעין לאחר מאמץ? | מהי ההלכה בתולעים שאינם נראים אלא רק באמצעות מיקרוסקופ? | האם מותר לשתות ממי נהרות ללא סינון? | ומה באשר לחיידקים מזעריים הרוחשים במים ובאויר? | עלי-ירק, כחסה ונענע, מגידול מיוחד בחממות, עד כמה נדרשת גם בהן שטיפה ובדיקה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | יד טבת תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  'הַגּוֹמֵל' אַחֲרֵי שַׁפַּעַת

  מהי דרגת החולי המצריכה ברכת 'הגומל'? | מי שנחלה בשפעת, חש בעיניו, בראשו או בגרונו, ונתרפא, האם מברך? | ומי שברשלנותו גרם צינון וחולי? | האם יצחק אבינו שניצול מהעקידה, נתחייב בברכת 'הגומל'? | וכהן גדול ביום הכפורים שיצא בשלום מקודש הקדשים? | מי שניסה לאבד עצמו לדעת וניצל ונתרפא, האם יברך 'הגומל'? | 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | שבט תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  שֶׁהֶחֱיָנוּ' עַל פֵּרוֹת חֲדָשִׁים

  גליון מספר 274

  האם ברכת 'שהחיינו' אחת יכולה לפטור שתי ברכות? | כגון: ברכה על פרי חדש, האם פוטרת מיני פירות חדשים נוספים? | ומהו החילוק בין אם מונחים שניהם לפניו? | בליל שני של ראש השנה, האם הבאת פרי חדש מעכב לברכת 'שהחיינו'? | מהו המנהג בברכת 'שהחיינו' בהכנסת ספר-תורה, ובחנוכת הבית? | כיצד ינהג הלובש כמה בגדים חדשים, והפוגש מספר חברים?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | טבת תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  קָטָן בִּקְרִיאַת הַתּוֹרָה

  גליון 264

  האם קטן רשאי לעלות לתורה? והאם עלייתו מצטרפת למנין שבעת העולים? | האיך יוצאים הציבור ידי חובתם בקריאת הקטן בתורה, וכן בברכת-התורה שמברך? | במה שונה תפילה וקריאת שמע, קידוש והבדלה וכיו"ב, בהם צריך גדול בר-חיובא שיוציא את הרבים ידי חובתם? | מהו המנהג בענין עליית הקטן לתורה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  שְׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם

  גליון 263

  מהו גדר חיוב קריאת שנים מקרא ואחד תרגום? ומהו שכר המצוה? | תלמידי-חכמים העוסקים וטרודים בלימודים, האם גם הם חייבים בקריאה זו? | מה אמר 'המגיד' למרן הבית יוסף אודות חשיבות הקריאה בהבנה? | מהו סדר הקריאה הראוי והנכון? | האם מצוה לחנך קטן בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום? | קריאה בטעמי המקרא | כיצד ינהג מי שחיסר קריאת פרשה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  סֵפֶר-תּוֹרָה בִּרְחוֹב הָעִיר

  האם מותר להוציא ספרי-תורה לרחוב העיר ביום שמחת-תורה, בשמחה ובשירים? | על מה סמכו להוציא ספרי-תורה מחוץ לבית-הכנסת לקראת ספר-תורה חדש המובא לבית הכנסת? | כיצד היתה השמחה בבית-המקדש? | מהי העבודה הגדולה בקיום מצוות ה'? | מיהו 'הגדול והמכובד' באמת? | שמחה כהלכה.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

  גליון 258

  מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  אֲכִילָה קוֹדֶם תְּקִיעַת שׁוֹפָר

  גליון 257

  מנהג הפסקה לקידוש לפני תקיעת שופר, האם הוא מוסכם לכל הפוסקים? | אימתי חל חובת קידוש ביום שבת ויום-טוב, אחרי תפילת שחרית או מוסף? | מהו שיעור טעימה המותר, ובאיזה דבר אין שיעור? | האוכל לפני קידוש, האם קיים מצוות סעודת שבת? | איזו קבלה טובה יקבל כל אחד לקראת השנה החדשה? | תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  שֵׁינָה בְּרֹאשׁ הַשָׁנָה

  גליון 256

  מהו המקור למניעה משינה ביום ראש השנה? | מאיזו שעה ושלב ביום ניתן להקל? | האם יש להקפיד להתעורר משינת הלילה מיד בעלות השחר? | האם ראוי להחמיר גם לענין שינה ביום בעשרת ימי תשובה? | עד כמה צריך לטרוח בהשכמה לתפילה בהנץ החמה, ובפרט אם זה על חשבון איכות התפילה? | ומהי הקולא בעקבות שינויי הרגלי זמני השינה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  הַסְּלִיחוֹת בִּימֵי הָרַחֲמִים

  גליון 252

  מהו טעם המנהג שנהגו לומר סליחות דוקא באשמורת הבוקר? | אימתי הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות וי"ג מידות של רחמים? | האם נכון לומר סליחות קודם חצות הלילה? ומהו טעם אמירת סליחות בליל יום הכיפורים? | מתי תחילת השפעת עת רצון בחוץ-לארץ? | מהי דעת האריז"ל בענין נתינת צדקה בלילה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אלול תשפ"א
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הלכות בין המצרים

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אב תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il