חודש ניסן

בִּרְכַּת הַאִילָנוֹת

גליון 231

מהו השבח המיוחד בברכת האילנות, ומה מעלתה? | כמה פעמים בשנה מברכים? | כשמברכים בציבור, האם אחד יברך לכולם, או שכל אחד יברך לעצמו? | האם נכון לברך על האילנות בשבת ויום-טוב? | האם גם נשים תברכנה ברכת האילנות? | היכן המקום הראוי לברך? | על כמה ועל אלו אילנות מברכים? | קטן שיגדיל בניסן או באייר, אימתי יברך?

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ניסן תשפ"א