שיחות לפני הגירוש

התמודדות עם אי וודאות

שאלות ותשובות עם הרב ברלינר בנושא ההתמודדות עם אי ודאות. ניתן בגוש קטיף לפני הגירוש.

הרב משה ברלינר | כה' תמוז תשס"ה