עניני החג

מתנות לאביונים דרך גבאים

על מנת להבין את הבעייתיות שבנתינת מתנות לאביונים על ידי גבאי צדקה, נקדים מספר הקדמות.

הרב נחשון רבינשטיין | אדר תשע"ב