התבוננות אמונית

השבת - בדרכי החסידות האמיתית

עבודת החסיד האמיתי היא לקיים מצוות לפנים משורת הדין. מטרת השבת להגיע לעבודת ה' מתוך הרגשת קרבה לקב"ה.

הרב נחשון רבינשטיין | כ"ב אדר א' התשע"ד