מבצע "צוק איתן"

מנחם אב

דברי חיזוק במבצע "צוק איתן"

דברי חיזוק במבצע "צוק איתן"

הרב הראשי דוד לאו | ג' אב התשע"ד