מבצע "עופרת יצוקה"

עצות רוחניות להצלחה בקרב

צולם בזמן מבצע "עופרת יצוקה"

רשעות האויבים. ביטחון בה' - המפתח להצלחה. גימטריות לחייל היוצא לקרב.

הרב מאיר ניסים מאזוז | י"א בטבת תשס"ט