וישלח

אור השבת פרשת וישלח

הרב יצחק דוד גרוסמן | כסלו תשע"ח