מבצע "עופרת יצוקה"

ה' ואנחנו איתכם

הרב יצחק דוד גרוסמן | ט"ו טבת תשס"ט