גזל ונזיקין

תשלומי נזיקין של הנוהג ברכב

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

המורשה לנהוג ברכב, האם חייב בכל הנזיקין או רק בחלקם?

הרב אברהם שמן | כ' כסליו תשס"ט