בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
1358 שיעורים
  undefined
  רביבים

  סופה של פרשת גיורי וינה

  בקרב הממסד הדתי היה ברור כי גיורי וינה יאומצו, אך סמוך לישיבת מועצת הרבנות בעניין הופעל על הרב אונטרמן לחץ אדיר של הקנאים , המשלחת שהגיעה לווינה עשתה עבודה מרושלת וסבלה מהטיה קשה נגד העוסקים במלאכה , סופה של הפרשה היה בסגירת בית הדין בווינה ובפקפוק בגיורים שנעשו שם ,במישור הכללי, המחלוקת ההיא גרמה למקילים בגיור לחשוש להביע את דעתם בפומבי.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  פרשיית גיורי וינה

  בשנת תשכ"ט הצליחה הסוכנות היהודית לחלץ מברית המועצות מעט יהודים, אך בתחנת המעבר בווינה התברר שחלקם נישאו נישואי תערובת , פעילי עלייה דתיים שגובו בהסכמה שבשתיקה מהרבנות הראשית עמלו כדי לגיירם, אך ספגו מתקפה חמורה שגרמה לרבנות הראשית לחזור בה ולגיירם מחדש בארץ , בניגוד למה שנטען, היוזמים היו אנשים יראי שמיים ואידיאליסטים שפעלו למען המשכיות עם ישראל, כמו ר' אלתר שטיינמץ שאחר דמותו התחקו לאחרונה חוקרי מכון הר ברכה.

  הרב אליעזר מלמד | חשון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  גיורי וינה – העלילות והעובדות

  פעילים ליטאים ואנשי חב"ד בחרו להפיץ דברי שקר ועלילות סביב פרשת גיורי וינה והרבנים שהכשירו אותם. התוצאה העגומה הייתה מחלוקת קשה והוצאת דיבה שגלשו מחוץ לארץ לתחומי ארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  חזון מדינת ישראל

  החזון שהועיד הקב"ה לעם ישראל בארצו הוא להביא ברכה לכל הגויים, אך לא בדרך נס, אלא על ידי הקמת מוסדות ראויים והטבת דרכינו , הדרך להשלמת החזון עוברת בחיזוק ערכי העבודה, המשפט, המדע והמשפחה - כשלימוד התורה משפיע מטובו על כולם , התבלטות לטובה של מדינת ישראל בכל הפרמטרים תביא אליה בחזרה גם את שארית העם שנשאר בגולה

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  מורשת דרך ארץ שהנחיל נח

  ילדים חייבים לעשות כלפי הוריהם כל דבר שאדם הגון היה עושה במסגרת דרך ארץ. החידוש שהוסיפה התורה במצוות כיבוד הורים הוא חובה לסייעם כשהם סיעודיים גם במחיר הפסד זמן וכסף , גם ילדים להורים מאמצים מחויבים לכללי הכבוד והמורא מצד דרך ארץ, למרות שאין אלו הוריהם הביולוגיים, וכן גרים , התורה לא ציוותה על ברכה לפני האכילה, מפני שזו חובה מוסרית פשוטה להודות לא־ל שהעניק לנו את המזון

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  לימוד התורה כפשוטה

  רבים מהתלמידים ואף מהרבנים בקיאים בדרשות רבות על פרשת השבוע, אך אינם יודעים לחזור על הייעודים הפשוטים שנאמרו לאבות בתורה ,בסדרת הספרים 'בדרכה של תורה', שמיועדת אומנם לילדים, ישנה ברכה גדולה בכך שהיא מביאה את דברי התורה כפשוטם ומדגישה את המסרים העיקריים של התורה עצמה , המסר החוזר בסיפורי האבות הוא הייעוד שלהם ושל זרעם להיות מופת וברכה לכל משפחות האדמה .

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  מצוות הקהל ואחדות העם

  לקראת הבחירות המתקרבות עלינו להיזכר בחג הסוכות כי "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" , גדולה מזאת, השנה זכינו למצוות הקהל שעניינה איחוד עם ישראל כולו סביב ערכי התורה , גם בימינו, כאשר מצוות הקהל אינה מתקיימת כתקנה, יש חשיבות גדולה לקיום זכר לאותו מעמד כחלק מדרישת ציון , מאז האדר"ת והרב קוק, גדולי ישראל טרחו כדי לקיים מעמד הקהל מכובד וממלכתי ככל האפשר.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  קבלת מלכותו ותקיעת השופר

  הרבה עבדים יש בעולם, אשרינו שאנו זוכים לקבל על עצמנו את מלכותו של מלך מלכי המלכים בראש השנה , שני סוגי קולות ישנם לשופר - תקיעה ותרועה. התקיעה, שהיא קול פשוט ואחיד, מבטאת שמחה ויציבות, ואילו התרועה, שהיא קול שבור וקטוע, רומזת לשיברון ולחרדה, חכמים תיקנו תקיעה לפני ואחרי התרועה כדי לרמוז שלמרות החרדה אנו מאמינים שמטרת יום הדין היא לתקן את מעשינו ולהיטיב לנו באחריתנו.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  שילוב תורה ומדע במוסדות החינוך

  לימוד מדעים הוא חובה הן מצד העמקת הבנת התורה והן מצד היכולת להתפרנס , ככל שיש בישראל יותר מדענים דגולים, וככל שאותם מדענים יותר יראי שמיים, מתקדש על ידם יותר שם שמיים בעיני העמים , כיום, החלטה למנוע מילדים ללמוד מדעים כמקובל גוזרת על רבים מהם עוני ועומדת בסתירה למצוות התורה שנועדו לעזור לעני ולהעמידו על רגליו.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

  השעיר שעלה בגורל לה' נועד לכפר על טומאת מקדש וקודשיו, ללמדנו שכל החטאים נובעים מפגם בהתקשרות שלנו לערכי הקודש , ערב יום הכיפורים נהג הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לעורר אותנו לאהבת הבריות , מטרת התענית ביום הכיפורים היא לנתק מעט את נשמתנו מכבלי החומר ולאפשר לכל השאיפות הטובות והאמיתיות שלה להשתחרר ולהתגלות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  ברכות הראייה על נופים ובעלי חיים

  ברכת הראייה נתקנה על ראייה אחת לשלושים יום, מכיוון שאצל רוב בני האדם מתחדשת ההתפעלות בפרק זמן שכזה , הרואה מספר סוגי נופים מרהיבים באותו יום, מברך על כל אחד בנפרד , ראוי שמנהלי גני חיות יציבו שלטים המורים לציבור אילו ברכות יש לברך בראיית חיות מסוימות.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  המצווה שבה מותר לבחון את ה'

  נתינת מעשר כספים היא מפתח לעשירות ,מי שנתן מעשר ולא זכה לעשירות, התברר שהפריש שלא כהלכה , את כספי המעשר יש להפנות למוסדות או למטרות שעולים בקנה אחד עם עולם הערכים של התורם, הפרשת המעשר מחנכת את האדם להתנהלות כלכלית נכונה, וממילא שורה ברכה בעסקיו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הכשלת החינוך בעוון המחלוקת

  במסע המושבות נחשפו הרב קוק והרבנים שעמו לרמת החינוך התורני הירודה שם , הסיבה: התנגדות הקנאים לכל שילוב לימודי מדע, שמנעה הכשרת מורים ראויים ביראת שמיים ובשאר חוכמות שיתוקצבו על ידי הברון , גם יוזמות של נדיבים נוספים להקמת בתי חולים ובתי ספר שייטיבו עם אוכלוסיית ירושלים הענייה טורפדו על ידי הקנאים ההם , אפילו יוזמות של רבנים חשובים כמו הרב הילדסהיימר והרב מוהליבר נדחו מחשש ל"טהרת המחנה"

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  שמיטת כספים ופרוזבול

  האם ההידור לתת הלוואה בסוף שנת השמיטה כדי לשמוט הוא הידור נכון , מה הפתרון להלוואות בסכום גבוה,האם הלוואת חלב וביצים נחשבת הלוואה לעניין שמיטה , צריך לשמור את שטר הפרוזבול עד אחר כניסת שנת תשפ"ג ולא יותר.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  דין מעוברות ומיניקות בתשעה באב נדחה - כדינן בשאר הצומות הקלים , אחרי השקיעה בשבת יש להימנע מאכילה ורחיצה, אך נהגו לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת השבת , במוצאי הצום פוקעים גם כל מנהגי האבלות של תשעת הימים , סיכה שאינה לשם תענוג, כגון וזלין לשפתיים סדוקות או משחה נגד עקיצות, מותרת בצום.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הלכות תשעת הימים

  מאבק המורים על שכרם מוצדק, אך הוא צריך להתמקד בשיפור תנאיהם של המורים הצעירים , מותר לבנות בתים בתשעת הימים, אך שיפוץ שמיועד לנוי או למותרות אסור , בכלל איסור שתיית יין כלול גם מיץ ענבים, אך שאר משקאות חריפים מותרים , בגדים ומצעים מלוכלכים של ילדים אינם בכלל האיסור ואין בכיבוס למענם צד של שמחה.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  28 דק'
  ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

  מטרת לימוד תורה

  צריך ללמוד את התרה מתוך מטרה להיטיב. מצוות התורה ומשמעותם. דרך נס - רק בדיעבד.

  הרב אליעזר מלמד | כ"א תמוז תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  דעת המקילים בגיור

  קבלת מצוות היא הסכמה כללית של הגר שהוא מקבל על עצמו כעת להיכנס לכלל ישראל שמחויב בתורה ובמצוות ,גם בתקופת התלמוד מצינו שגרים לא היו מקפידים במצוות, ואף על פי כן קיבלו אותם , בדורנו, גם החשש מפני התבוללות נעשה שיקול חשוב בקבלת גרים.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  ביאור דעת המחמירים בגיור

  האזכור הראשון לביטול גיור במקרה של אי־הקפדה במצוות מופיע בשו"ת בית יצחק לפני כמאה שנים , התחייבות לקיום מוחלט ומתמיד של כל פרטי המצוות אינה ריאלית, ולכן יש לפרש שכוונת המחמירים להתחייבות לאורח חיים דתי באופן כללי , בדעת המחמירים היה היגיון רב בתקופות שבהן ההקפדה הדתית הגדירה גם את הזהות הלאומית.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  תיקון חטא במרגלים בדורנו

  חטאם של המרגלים היה נעוץ בהבנתם המוטעית שהאמונה מתגלה בנס, ואילו הטבע מנוכר לאמונה , החלוצים החילונים, למרות שהפסיקו לשמור מצוות שבין אדם למקום, פעלו מתוך אמונה לוהטת בעם ישראל ומורשתו, ובכך זכו לתקן את חטא המרגלים , איך אפשר ללכת לצבא, לעבודה ולאקדמיה ולהמשיך להתקדם מבחינה אמונית ותורנית? התשובה - לימוד תורה בשבת

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il