בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
1391 שיעורים
  undefined
  רביבים

  חזק ונתחזק

  חיילינו שנהרגו על קידוש השם זוכים להתעלות למדרגת קדושת כלל ישראל, ואנחנו נתאמץ בכל כוחנו להיות ראויים לקורבנם ולהמשיך בדרכם ,כדי ליצור הרתעה מוכרחים לנצח את אויבינו באופן נחרץ, כיוון שרק כאשר ההפסד יהיה מובהק באופן שלא ניתן להכחישו בשום שקר וגוזמה, הם יורתעו , על ישראל להכות באויבינו בכל הכוח, להעביר לידינו שטחים שהיו בידם ולעודד הגירה

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  אחדות מלאה בדרך לניצחון

  כשעם ישראל מאוחד, גם כשמצבו הרוחני קשה, הקב"ה עוזר לו לנצח את אויביו , אולם ככל שתתקיים אחדות שלמה המבוססת על הערך הדתי והלאומי יחד, נזכה לניצחון גדול יותר , מעלה גדולה למי שמקדים לבוא לתפילה בבית הכנסת ונמנה עם עשרת המתפללים הראשונים, ומעלה גדולה להתפלל בבית כנסת שמתפלליו מרובים

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  חשיבות הולדת ילדים לאחר הטבח הנורא

  כפי שהיה לאחר השואה, גם אחרי הטבח עלינו להתפלל שנבין את תפקידנו בעולם טוב יותר ומשפחות יביאו ילדים רבים לעולם, נחלקו הפוסקים אם ישנה חובה לטבול כלים חשמליים שיש חשש קלקול בהרטבתם, ולמעשה יש להקל ולהשתמש בהם גם בלי טבילה , אסור ליהודי להכין בובת שעווה בדמות אדם בעצמו, אך אם גוי הכין בשבילו מותר לו ליהנות ממנה ואפילו להניחה בביתו

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  תקווה ושמחה בזמן המלחמה

  הפתרון הסביר ביותר לעזה הוא עידוד הגירת התושבים אל מחוץ לגבולות הארץ ,יש מקום לשמחה בעניינים פרטיים גם בתקופה זו, כל עוד אנחנו ממשיכים לזכור לצד זאת את חיילינו שנלחמים ואת הנופלים והחטופים , אישה שנישאת לבעל מעדה אחרת צריכה לשנות את מנהגיה רק במנהגים שהיו ברורים בביתו, בשאר הדינים יעשו כפי כללי ההלכה הפשוטים ולא ייצמדו למנהגי העדה המוזכרים בספרים.

  הרב אליעזר מלמד | רח שבט תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  האם מותר להתריס כלפי שמיא?

  מצינו שגדולי ישראל שואלים שאלות נוקבות, ואף מטיחים טענות כלפי שמיים , בני משפחות הקדושים יכולים לטעון מדוע אביהם שחירף נפשו נהרג על קידוש השם, אך עם ישראל ככלל אינו יכול להתלונן בנוגע למאורעות שמחת תורה , חובה לעשות חשבון נפש גם בתוך המלחמה , אסור לייצר פסלונים בצורת אדם, אבל מותר לעשות בובה שנעשית לשם משחק ילדים

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  לקחים מחנוכה לימינו

  כדי שהניצחון על אויבינו יהיה שלם, צריך דרך מעשית מפורטת להגשמתו , גם אנחנו צריכים לעשות תשובה ולהשתחרר מהקונספציה שלפיה די לדבוק ברעיונות כלליים , צריך להכין תוכנית מפורטת לפתרון סכסוכים בעזרת עידוד הגירה , חיילי צה"ל מקיימים במסירות נפש שתי מצוות ששקולות כנגד כל התורה: הצלת העם ויישוב הארץ , מתוך מסירות נפשם על זהותם הלאומית התעלו פפוס ולוליוס למעלת צדיקים וקדושים

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  מחיר חילופי שבויים

  מצווה גדולה לפדות שבויים, והיא קודמת בחשיבותה לכל סוגי הצדקה השונים ,אסור לשלם על פדיון שבויים מחיר מופקע , נחלקו הפוסקים כאשר החוטפים מאיימים לרצוח את החטוף , כאשר מדובר במלחמה באויבי ישראל, אסור להיכנע לשום סחטנות מצידם , אין לשלם בעבור החטוף יותר מאשר אדם תמורת אדם ,צריך להתאמץ מאוד כדי לשחרר את כל החטופים, אולם אסור לעשות זאת תוך סיכון חייהם של אלפי חיילים ואזרחים.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  האסלאם וישראל

  מצד האלילות הנצרות גרועה מהאסלאם , אסור ללמד תורה ומצוות למוסלמים, הואיל ואינם מאמינים באמיתות התורה , תחת האסלאם היהודים סבלו מפרעות רבות, מהשפלה ומדיכוי , לדעת חכמי אסלאם רבים ישנה חובה על כל מוסלמי להילחם למען החרבתה של מדינת ישראל

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  דע את האויב

  הזלזול בנחישות ובעוצמה של אויבינו גרם לנו צרות רבות ,המוסלמים מצווים להילחם מלחמת קודש בעובדי האלילים ולהציב בפניהם את האפשרות להתאסלם או למות בחרב,הסיסמה המפורסמת "דין (דת) מוחמד בחרב" אינה בדיעבד אלא לכתחילה , חכמי דת מוסלמים רבים קבעו שחובה על כל מוסלמי ללחום במדינת ישראל ולהחריבה , הדרך היחידה למניעת מלחמה עם המוסלמים היא להביס אותם באופן מוחלט.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  גרש את בן האמה

  שרה אימנו עינתה את הגר וייסרה אותה כדי להעמידה במקומה, רק כשהבינה שאין יותר סיכוי שהגר וישמעאל ילכו בדרכם ביקשה לגרשם , הגזרה האלוקית לגרש את האמה ואת בנה היא גם כאשר הדבר אינו נעים, ככל שתרמנו לשגשוגם של שכנינו הערבים בני ישמעאל - מלחמתם בנו גברה , מוטלת עלינו המצווה לבחון האם וכיצד ניתן לעודד את הגירתם של אויבינו מארצנו , אם לא נצליח להוציא את אויבינו מכל רחבי ארצנו, נצטרך לסבול

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  להתחזק בסגולת ישראל וברית אבות

  זכות אבות נשענת על החינוך של האבות * במצב של סכנה אין להזכיר זכות אבות וזכותנו שלנו * מצוות ברית המילה נועדה לחשוף את המציאות הנשמתית הפנימית של היהודי * מצוות יישוב הארץ וברית מילה שקולות כנגד כל המצוות * ברית המילה של הישמעאלים ריקה בלי שלמות * מצווה עלינו לחתור לכך שנוכרים עוינים יצאו מארצנו, כולל עזה.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  רבנות בקהילה בחינם ומשכורת ראויה למורים

  בתקופת התנאים היו הרבנים מתפרנסים מעמל כפיהם ומלמדים בחינם, אך בדורות שבאו לאחר מכן לא הצליחו לשלב את הדברים , המציאות שבה הרב נאלץ לדרוש את משכורתו גרמה לחילול כבוד ה', ולכן גדולי ישראל רבים הסתייגו מכהונה ברבנות , במצב האידיאלי רב הקהילה צריך לקבל משכורת מסודרת, אך עד שזה יקרה ראוי שתלמידי החכמים בקהילה ילמדו תורה וישמשו רבני קהילות בחינם , יש לשבח את נציגי משרד האוצר והסתדרות המורים על שבשנה שעברה חתמו על הסכם שכר שמכבד את המורים ומתמרץ כניסת כוחות חדשים למשימה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ד
  undefined
  רביבים

  האם יש איסור באכילת שומן טראנס?

  שאלה מלומדת מד"ר שרון גלפר גרוסמן: האם שומן טראנס, שהוכח כמזיק ומסוכן וכבר נאסר לשימוש במדינות רבות, אסור לשימוש על פי ההלכה? , חכמים אסרו רק מאכלים שהסכנה מהם ברורה ומיידית, לגבי מאכלים אחרים הם רק הזהירו מפני הסכנה האפשרית , לעומת שומן טראנס, עישון סיגריות אסור מפני שהסכנה בו גדולה יותר ואין הפסד בהימנעות ממנו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  מנהגי תשעת הימים

  בתשעת הימים נוהגים למעט ברכישה של מוצרי מותרות שמעוררים שמחה, גם באמצעות האינטרנט, אך אם מדובר בהזדמנות עסקית שלא תחזור אחרי תשעה באב אפשר להקל , אין ללבוש בגדים מכובסים בימים הללו, אך בגדים תחתונים ומגבות ידיים שרגילים להחליפם תדיר מותר , בימינו, שרמת ההיגיינה עלתה ואין בהכרח עניין של תענוג ברחיצה, מותר להתקלח גם בתשעת הימים – ובלבד שיעשה זאת במים פושרים ולשם ניקיון בלבד

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  התשובה לאויבינו – ילודה ועלייה

  כל עוד אין מספיק יהודים בארץ ישראל, אויבינו ממשיכים להתקיים בה ולהרוג בנו , אם היה עם ישראל משכיל לעלות לארץ לפני מאה ועשרים שנה, המצב הדמוגרפי בגבולות הארץ המובטחת היה רוב יהודי מוחץ , המחלוקת פוגעת בריבוי של עם ישראל, כפי שאירע בקהילות הונגריה שהתפצלו ובכך גרמו להתבוללות מואצת.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  גמילות חסד וגילוי שכינה

  בגמילות חסדים עם הזולת יש בחינה של גילוי שכינה, לעיתים אף יותר מהשגות רוחניות שאנשים מתאווים אליהן , החיבה הגדולה שרחש הרבי מלובביץ' לר' אריה לוין ולסיפורים על מעשי החסד שלו , גם למי שנוסעים זמן ארוך בכבישי ארצנו אין לברך ברכת הגומל , מעדויות שהתקבלו עולה כי הרב נויבירט נאלץ לשנות מפסקיו בשמירת שבת כהלכתה מפני המחלוקת, אך לא חזר בו עקרונית מפסקי ההלכה.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  הספר 'שמירת שבת כהלכתה' והמחלוקת שעורר

  הרב יהושע נויבירט זצ"ל, שהיום מלאו עשר שנים לפטירתו, הצטיין בספרו 'שמירת שבת כהלכתה' בעבודה דייקנית ובהיוועצות עם גורמי מקצוע ,הרעיון לכתיבת הספר נולד בספינה שבה נמלט מתופת השואה, לאחר שנאלץ לחלל בה שבת מטעמי פיקוח נפש , לאחר צאת הספר קמו עליו חולקים ומערערים בטענות שונות, עד שהרב נויבירט נאלץ לשנות כמה מהכרעותיו במהדורות הבאות ולהחמיר

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  התרחקות מן המחלוקת והיחס לנוצרים

  חטא המתלוננים היה חמור במיוחד בעיני ה', משום שהייתה בו מעין הסכמה עם קורח ועדתו הרשעים , סימנים לזיהוי רשעים: מרבים בשקרים, ואינם רואים שום דבר טוב בבעלי מחלוקתם , יש להרבות אהבה בין כל בני האדם מכל סוגי הדתות, ובטח שאסור לירוק בפני נוצרים , הרב אברהם יצחק קוק והרב יעקב קמינצקי נהגו כבוד ומאור פנים באנשי דת נוצרים.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ

  הסביבה הטבעית בארץ ישראל תומכת בקיום התורה, ולכן אין היא נזקקת לניסים ולהתגברות על הטבע כפי שזקוקים להם החיים בחוץ לארץ , סיפורי מופתים על יהודים שלמדו תורה בחוץ לארץ לא מצאו חן בעיני נכדיי, מפני שאין הניסים שאירעו ליחידים הדרכה לרבים הרוצים להתפרנס וללמוד תורה , נדמה שיש צורך בכתיבת סיפורים חדשים על לימוד תורה המתאימים ליושבים בארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  אחוזי החילון האמיתיים בחינוך הדתי והדרך לתיקון

  נתוני ההתחלנות בקרב בוגרי החינוך הדתי שרגילים לדבר עליהם רחוקים מהנתונים האמיתיים, אשר עומדים על פחות מעשרים , תיקון הליקויים במערכת החינוך לא יבוא מחיקוי השיטה החרדית, שכן כלול בה ויתור על ערכי יסוד כמו שירות בצבא ושותפות ביישוב העולם ותיקונו , במצב שבו דחייה של ברכת הלבנה למוצאי השבת תקרב אותה עד סמוך לאמצע החודש, מוטב לוותר על ההידור ולקיים את הברכה בימות החול.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il