סוכות

ו - הושענא רבה

א - הושענא רבה. ב - מנהג הערבה בזמן בית המקדש והיום. ג - דיני חיבוט ערבה. ד - ארבעת המינים וההושענות לאחר החג. ה - היציאה מהסוכה.

הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ