רביבים

מדינת ישראל זקוקה לחזון

נס הישרדות העם היהודי בגלות - בזכות חזון הגאולה * שמירת תורה ומצוות שימרה את הציפייה לגאולה * משבר ההתחלנות המואצת בין שתי מלחמות העולם קשור לזניחת חזון הגאולה * בעת ששערי הארץ הלכו ונפתחו, רובו המוחלט של העם העדיף להישאר בגלות * השואה עצרה את התבוללות העם היהודי והתפוררותו * השפעת הקמת המדינה על חיזוק הזהות היהודית בארץ ובחו"ל * משימת הצלתו הפיזית של העם היהודי לא תוכל להחליף לאורך זמן את הצורך בחזון הגדול של ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ד