בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  רביבים

  בצדק תשפוט את הרב

  השמצות נגד הרב ריסקין על סמך סרטון יוטיוב בשפה האנגלית * הרב ריסקין לקח על עצמו שליחות קדושה לקרב את הגויים לאמונת ישראל * כשמדברים עם בני דתות אחרות, אי אפשר להתבטא בזלזול כלפי דתם * דברי הרב קוק שאיננו שואפים להרוס את הדתות האחרות אלא לרומם אותן * מעשה בר' ישראל מסלנט שממחיש כיצד התבוננות מן הצד במסר שהותאם לקהל שומעים מיוחד עלולה להטעות * איסור קבלת לשון הרע והחובה לדון לכף זכות * היחס הנכון לנוצרים אוהבי ישראל

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  רביבים

  להוכיח אותו, לטובתו

  האם יש להוכיח על התנהגות בזויה ולא מנומסת? ● האיסור לצער את חברו במעשים מאוסים מול עיניו ● אין להימנע מתוכחה בחשאי גם כשהמוכח עלול להיעלב ● להוכיח גם את מי שכבר הוכיחוהו אחרים ולא עלתה בידם.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  45 דק'
  בין אדם לחברו

  הכנסת אורחים

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ז' הכנסת אורחים

  תמחוי וקופה, התארגנות ציבורית שפוגעת בהתנדבות הפרטית, אוכל ליולדת,הכנסת אורחים בעבר ובהווה, אברהם אבינו והורי הבעש"ט, סעודת שבת, עולים חדשים, אדם שנתקע בערב שבת ואירוח בישיבה,כבדהו וחשדהו, הרגשה טובה, ליווי האורח, הזמנה אמיתית, אנשים בודדים בשמחות.

  הרב אליעזר מלמד | ט' טבת תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  הלכות גניבה

  א - גניבה וגזילה, ב - גזל וגניבה מגוי, ג - דברים פעוטים, ד - שואל שלא מדעת, ה - מעילים שנתחלפו, ו - לקיחת אוכל מחתונה, ז - חפצי מצווה, ח - ספרים, ט - ספרייה ציבורית, י - גניבה כדי להינצל ממיתה ברעב , יא - גניבה כדי להציל רכוש , יב - הרואה שגונבים מחבירו , יג - להעמיד עובד בניסיון גניבה , יד - מקום עבודה , טו - ארור משגה עור בדרך, טז - עבודת השכיר, יז - מדיני אונאה במקח וממכר,

  הרב אליעזר מלמד | ב אדר ב תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  בין אדם לחבירו

  א - ואהבת לרעך כמוך , ג - ואהבת לרעך - כיצד? , ד - איסור שנאה , ה - היחס לרשע, ו - לא תקום ולא תטור , ז - עצירת הריב , ח - לדבר או לסלוח ולא לשנוא, ט - בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חברך לכף זכות , י - פרטי ההלכה אימתי מצווה לדון לכף זכותיא - לשון הרע, יב - החפץ חיים , יג - מתי צריך לספר דברים רעים על חבר, יד - הלבנת פנים, טו - מצוות אהבת הגר, טז - מצוות המחאה, יז - איסור חנופה לרשעים, יח - איסור מחלוקתיט - מחלוקת נגד רשעים, כ - כופים על מידת סדום, כא - האם "להלשין" על מי ששבר חלון, כב - האם לברוח עם הכיתה, כג - האם מותר לפרסם בעיתון גנותם של אישי ציבור

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  בין אדם לחברו

  גניבה חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ד' "גניבה"

  גנבה להצלת חיים,שימוש ברכוש ללא רשות להצלת ממון, הרואה אדם עולה לאוטובוס בלי לשלם, גנבת זמנו של בעל הבית, להתקשר מהמשרד,"רוב העולם נכשלים בגזל" עצה שאינה הוגנת, איסור הונאה, ביטול מכירה בגלל הונאה במחיר, טעות בתשלום.

  הרב אליעזר מלמד | יא' טבת תשס"ח
  undefined
  46 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות תוכחה ואיסור מחלוקת

  פניני הלכה ליקוטים ב' פרק א' בין אדם לחברו

  מצווה להוכיח, הטעות בלהיות פופולרי, כמה למחות ובמי? לדון לכף זכות, תוכחה לרב, מתי אין להוכיח? לברוח מהכיתה, גיבוש זה דבר טוב? קורח והציבור מסביב, לחלוק על ראשי הקהל, ביזוי הרב קוק, חנופה לרשעים, איסור מחלוקת, צדיקים מזוייפים, כתיבה בעיתון.

  הרב אליעזר מלמד | י"א כסליו תשס"ח
  undefined
  30 דק'
  בין אדם לחברו

  גניבה חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ד' "גניבה"

  ההבדל בין גנב לגזלן, עונש הגנב ועונש הגזלן, מעשה קונדס, גנבה מגוי, גוי שטעה בחשבון האם חובה לתקן אותו, גניבת דבר קטן, שואל שלא מדעת הבעלים, שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים, מעילים שהתחלפו, שימוש בחפצי מצווה של חבר כגון תפילין, טלית, לולב וספרי קודש.

  הרב אליעזר מלמד | י' טבת תשס"ח
  undefined
  13 דק'
  בין אדם לחברו

  הלכות השאלת כלים

  חובת השאלת כלים; גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה; מתי מותר לא להשאיל?; כאשר יש חשש שהחפץ יתקלקל; דיני השואל.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  22 דק'
  בין אדם לחברו

  בין אדם לחברו

  ואהבת לרעך כמוך; תוספת הסבר; ואהבת לרעך - כיצד? לא תקום ולא תטור; איסור שנאה; עצירת הריב; טעם לאיסור השנאה; בצדק תשפוט עמיתך; לשון הרע; החפץ חיים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  הלכות בין אדם לחברו

  נתינת צדקה בחוכמה

  עיקר מצוות הצדקה להביא את העני לעצמאות כלכלית; תמיכה בלימודי מקצוע של בני עניים היא צדקה מובחרת; להשגיח שכספי הצדקה לא ישמשו לבזבוז ושחיתות; לעני המחזר על הפתחים יש לתת מתנה מועטת, גם אם יש לו מכתב המלצה מרב; עניי עירך קודמים, בגלל האפשרות לתת סיוע מתאים.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ד
  undefined
  הלכות בין אדם לחברו

  להלשין על מזיק

  המזיק לרכוש הציבור חייב לשלם ; אם המזיק מסרב לקחת אחריות, חובה למסור את שמו לנציגי הציבור ; אין להשתמש באיסורי לשון הרע כתירוץ לחיפוי על עוול.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il