בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
23 שיעורים
  undefined
  בין אדם לחברו

  צדקה ומעשר כספים

  א - מצוות הצדקה. ב - עד כמה צריך לעזור. ג - צדקה על ידי גבאים חכמים והגונים ד - כמה לתת לעני המחזר על הפתחים. ה - סדר קדימה בצדקה. ו - צדקה לישיבות. ז - חיוב מעשר כספים. ח - עשר בשביל שתתעשר. ט - אילו כספים חייבים במעשר כספים. י - דרכי חישוב מעשר כספים. יא - לאיזה מטרות אפשר לתת את מעשר הכספים. יב - שאלות מאנשים שמתקשים להפריש מעשר. יג - האם מותר לשלם את הוצאות הילדים מכספי המעשר? יד - האם אפשר לעזור לילדים גדולים ונשואים מכספי המעשר? טו - צדקה להורים.

  הרב אליעזר מלמד | י אדר ב תשס"ח
  undefined
  45 דק'
  בין אדם לחברו

  הכנסת אורחים

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ז' הכנסת אורחים

  תמחוי וקופה, התארגנות ציבורית שפוגעת בהתנדבות הפרטית, אוכל ליולדת,הכנסת אורחים בעבר ובהווה, אברהם אבינו והורי הבעש"ט, סעודת שבת, עולים חדשים, אדם שנתקע בערב שבת ואירוח בישיבה,כבדהו וחשדהו, הרגשה טובה, ליווי האורח, הזמנה אמיתית, אנשים בודדים בשמחות.

  הרב אליעזר מלמד | ט' טבת תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  הלכות גניבה

  א - גניבה וגזילה, ב - גזל וגניבה מגוי, ג - דברים פעוטים, ד - שואל שלא מדעת, ה - מעילים שנתחלפו, ו - לקיחת אוכל מחתונה, ז - חפצי מצווה, ח - ספרים, ט - ספרייה ציבורית, י - גניבה כדי להינצל ממיתה ברעב , יא - גניבה כדי להציל רכוש , יב - הרואה שגונבים מחבירו , יג - להעמיד עובד בניסיון גניבה , יד - מקום עבודה , טו - ארור משגה עור בדרך, טז - עבודת השכיר, יז - מדיני אונאה במקח וממכר,

  הרב אליעזר מלמד | ב אדר ב תשס"ח
  undefined
  בין אדם לחברו

  בין אדם לחבירו

  א - ואהבת לרעך כמוך , ג - ואהבת לרעך - כיצד? , ד - איסור שנאה , ה - היחס לרשע, ו - לא תקום ולא תטור , ז - עצירת הריב , ח - לדבר או לסלוח ולא לשנוא, ט - בצדק תשפוט עמיתך - הוי דן את חברך לכף זכות , י - פרטי ההלכה אימתי מצווה לדון לכף זכותיא - לשון הרע, יב - החפץ חיים , יג - מתי צריך לספר דברים רעים על חבר, יד - הלבנת פנים, טו - מצוות אהבת הגר, טז - מצוות המחאה, יז - איסור חנופה לרשעים, יח - איסור מחלוקתיט - מחלוקת נגד רשעים, כ - כופים על מידת סדום, כא - האם "להלשין" על מי ששבר חלון, כב - האם לברוח עם הכיתה, כג - האם מותר לפרסם בעיתון גנותם של אישי ציבור

  הרב אליעזר מלמד | כח אדר א תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  בין אדם לחברו

  גניבה חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ד' "גניבה"

  גנבה להצלת חיים,שימוש ברכוש ללא רשות להצלת ממון, הרואה אדם עולה לאוטובוס בלי לשלם, גנבת זמנו של בעל הבית, להתקשר מהמשרד,"רוב העולם נכשלים בגזל" עצה שאינה הוגנת, איסור הונאה, ביטול מכירה בגלל הונאה במחיר, טעות בתשלום.

  הרב אליעזר מלמד | יא' טבת תשס"ח
  undefined
  46 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות תוכחה ואיסור מחלוקת

  פניני הלכה ליקוטים ב' פרק א' בין אדם לחברו

  מצווה להוכיח, הטעות בלהיות פופולרי, כמה למחות ובמי? לדון לכף זכות, תוכחה לרב, מתי אין להוכיח? לברוח מהכיתה, גיבוש זה דבר טוב? קורח והציבור מסביב, לחלוק על ראשי הקהל, ביזוי הרב קוק, חנופה לרשעים, איסור מחלוקת, צדיקים מזוייפים, כתיבה בעיתון.

  הרב אליעזר מלמד | י"א כסליו תשס"ח
  undefined
  15 דק'
  בין אדם לחברו

  גנבת דעת חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ג' "גנבת דעת"

  גנבת דעת בסעודה ובשליחת מתנה, ומתי מותר להזמין למרות שידוע שהשני יסרב? גנבת דעת הגוי, לקלל גוי בעברית, האם חובה לתקן אדם שחושב בטעות שכיבדו אותו, באילו מקרים אסור ובאלו מקרים מותר לגנוב דעת?

  הרב אליעזר מלמד | י' טבת תשס"ח
  undefined
  13 דק'
  בין אדם לחברו

  גנבת דעת חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ג' "גנבת דעת"

  ההבדל שבין שקר לגנבת דעת, התוצאות החמורות של גנבת דעת, דוגמאות: פוליטיקאים, מוכרים וכדו', איך ניתן למנוע גנבות דעת? גנבת דעת בהזמנה לסעודה.

  הרב אליעזר מלמד | ז' טבת תשס"ח
  undefined
  36 דק'
  בין אדם לחברו

  לשון הרע ורכילות

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק א' "בין אדם לחברו"

  לשון הרע ורכילות, מריבות במשפחה, "בעל לשון הרע", חומרת האיסור ונזקיו, החפץ חיים, שתי שיטות להמנע מלשון הרע, מדוע לא חובר ספר על הנושא עד החפץ חיים, מתי חובה לספר? לשם שמים, מחאה, לשון הרע על חלשים וחנופה לחזקים, שבירת חלון, שידוכים, אסור להיות טיפש!

  הרב אליעזר מלמד | ט' כסליו תשס"ח
  undefined
  30 דק'
  בין אדם לחברו

  גניבה חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ד' "גניבה"

  ההבדל בין גנב לגזלן, עונש הגנב ועונש הגזלן, מעשה קונדס, גנבה מגוי, גוי שטעה בחשבון האם חובה לתקן אותו, גניבת דבר קטן, שואל שלא מדעת הבעלים, שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים, מעילים שהתחלפו, שימוש בחפצי מצווה של חבר כגון תפילין, טלית, לולב וספרי קודש.

  הרב אליעזר מלמד | י' טבת תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  בין אדם לחברו

  לאיזה מטרות לתת מעשר כספים?

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 6

  לאיזה מטרות לתת? עניים, לומדי תורה, ישוב הארץ, בית כנסת,ספרי קודש, האם צריך חשבון מדוייק?תפילין ומזוזות, מתנות לאביונים, לימוד הילדים, פנמיה ואוכל לילדים, נתינת מעשר לילדים גדולים,איך אדם מרמה את עצמו? מעשר להורים, פרנסת הורים ופרנסת הילדים.

  הרב אליעזר מלמד | ב' שבט תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  חישוב מעשר הכספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 5

  מאיזה כספים צריך לתת מעשר? מתנות ומתנות חתונה, כסף שניתן למטרה מסוימת, דמי כיס, משכורת צבאית, מענק לידה וקצבאות ילדים, הפרשות מעביד קרן השתלמות, הפרשה מהברוטו או הנטו? מה ניתן לנקות מהמעשר? ארנונה, נסיעות, אוכל, (המשמעות הגדולה של החזקת רכב) ועוד...

  הרב אליעזר מלמד | כ"ט טבת תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  בין אדם לחברו

  לנסות את ה' במעשר כספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 4

  לנסות את ה' במעשר, כיצד הברכה מגיעה? הסבר שכלי, כיצד אדם נעשה עני או עשיר? התאווה של העניים, כיצד גלגל חוזר בעולם וכיצד נמלטים ממנו?הקושי הכלכלי הגדול של הציבור הדתי לאומי וכיוון לפיתרון, לא ליפול לקיצוניות, הוצאות על חינוך ורפואה.

  הרב אליעזר מלמד | כ"ח טבת תשס"ח
  undefined
  45 דק'
  בין אדם לחברו

  למי לתת צדקה?

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 3

  המשך דיני קדימה, קרוב מול שכן או חבר, למי יתרמו תושבי יש"ע ומדוע? מחירי הדירות ורמת התושבים, הפתרון לעני שגר במרכז,סדר קדימה בין ישיבות, אחריות על הסביבה והכסף! לימוד תורה ותיכנון נכון של החיים, חומש לעשיר, לנסות את ה', איך הברכה מהמעשר מגיעה?

  הרב אליעזר מלמד | כ"ה טבת תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות צדקה ומעשר כספים

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 2

  עצה למתקשה לתת מעשר כספים, חובה לתת צדקה בחוכמה! גבאי הצדקה, הנותן לעני רמאי האם קיים מצווה? גופי צדקה וחוקים סוציאלים שגורמים לעוני, עצה לעזרה בכבוד, טעות נפוצה בקימחא דפיסחא, ביזבוז כסף בגיוס כספים, סדרי קדימה בצדקה, כיצד בודקים האם העני רמאי?

  הרב אליעזר מלמד | כ"ד טבת תשס"ח
  undefined
  42 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות הצדקה

  צדקה ומעשר כספים - שיעור 1

  למי נותנים, עשה ולא תעשה שבצדקה, כפייה לתת צדקה ומעלתה, היתרון שבצדקה ציבורית והיתרון שבצדקה של היחיד,המעלים עיניו מן הצדקה, 8 מעלות בצדקה, כמה לתת? מיהו עני? מה נחשב צורך? "די מחסורו", צדקה לעשיר, לקיום התורה, המקור ותוקף החיוב לתת מעשר, ומי פטור.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד טבת תשס"ח
  undefined
  28 דק'
  בין אדם לחברו

  אמירת אמת חלק ג'

  אמירת אמת במוסר עבודה ויחסי אנוש

  הדיוק בדיבור, "מחוסר אמנה", בעלי מלאכה, אמת במסחר, המסחר יסוד הרווחה של האדם, (צערו של עפרון לאחר מכירת המערה) לחזור מסיכום על מחיר.מידת חסידות - "דובר אמת בלבבו", לשנות מפני השלום, מה לומר לחבר על רכב שקנה?

  הרב אליעזר מלמד | ז' טבת תשס"ח
  undefined
  40 דק'
  אמת ושקר

  אמירת אמת חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ב' אמירת אמת

  מתי מותר או מצווה לשנות מהאמת, מי לא יכול להקל? דרכו של אהרן הכהן, באיזה מקרה אסור לשנות מפני השלום, לשון הרע אצל ילדים בכיתה, אחדות ישראל בזמן אחאב, גיבוש והשבעה בישיבה תיכונית, שלום, ענווה, צניעות, אירוח, מניעת בושה, גילוי לב ביחסים בין אדם לחברו.

  הרב אליעזר מלמד | ד' טבת תשס"ח
  undefined
  38 דק'
  אמת ושקר

  אמירת אמת חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ב' אמירת אמת

  מעלת האמת ומדוע השקר כה חמור, מהו השקר גדול ? מי הסובל ביותר מהשקר? (לדוגמא העתקה במבחן ) איסורי השקר השונים, אבשלום והאופוזיציה, מה יעשו דיינים שרואים שעל פי כללי המשפט צריכים לזכות את ראובן אבל בליבם מבינים שראובן חייב? דוגמאות לדברי שקר.

  הרב אליעזר מלמד | ג' טבת תשס"ח
  undefined
  31 דק'
  בין אדם לחברו

  מצוות הלוואה חלק ב'

  איסור ריבית והיתר עיסקא, אוברדרפט בבנק = איסור דאורייתא של ריבית? באיזה מקרה מותר להיות באוברדרפט? מה ההיתר לקחת משכנתא? מה עדיף לתת הלוואה אחת גדולה או כמה קטנות? מצוות "והחזקת בו" - עזרה ברכישת מקצוע.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד טבת תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il