בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  רביבים

  יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

  השעיר שעלה בגורל לה' נועד לכפר על טומאת מקדש וקודשיו, ללמדנו שכל החטאים נובעים מפגם בהתקשרות שלנו לערכי הקודש , ערב יום הכיפורים נהג הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לעורר אותנו לאהבת הבריות , מטרת התענית ביום הכיפורים היא לנתק מעט את נשמתנו מכבלי החומר ולאפשר לכל השאיפות הטובות והאמיתיות שלה להשתחרר ולהתגלות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  סוד כפרתו של יום הכיפורים

  ביום הכיפורים מתגלה הברית הנצחית בין הקב"ה לישראל, שאינה תלויה במעשים ונמשכת למרות החטאים * מקום מרכזי בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים ניתן לכפרה על הקודש על ידי השעיר לה', וכפרה זו חשובה ורלוונטית גם בימינו * הערכים שהתגלו בקודש הקודשים דרך הארון, הלוחות והכפורת, הם אמונה בה' דרך קדושת ישראל, תורה ואהבה * לכן ראוי להתעורר ביום הכיפורים לתיקון בעיקר במישורים אלה: היחס לעם ישראל לכל גווניו, לימוד התורה, אהבת הבריות ובניין המשפחה, וכן יישוב ארץ ישראל שהקדושה תלויה בו

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תש"פ
  undefined
  רביבים

  לשוב לתורה, לאמון, לזוגיות

  משנה: קודש הקודשים ביטא את יסודות האמונה, ובהעדרו עלינו לשוב ביום כיפור אל ערך האמונה ואל האמון שאפשר לתקן את העולם לאורה * קודש הקודשים הוא גם מקום התורה, וזה הזמן לחזק את הקשר אליה * כבנות ישראל שחוללו בכרמים, ראוי גם היום לרווקים ולרווקות להתפלל ביום כיפור על זיווגם, ולהבהיר את שאיפותיהם * מי שזקוק לגלולות בצום יכול לבלוע אותן, אם אין בהן טעם טוב * נעליים נוחות אסורות כמו נעלי עור * המחאות החברתיות: מאבקים רבים מסבים לחברה יותר נזק מתועלת

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  רביבים

  יום החירות

  בימים שבית המקדש היה קיים היו בנות ירושלים יוצאות לחולל בכרמים. לכאורה יש לשאול, איך ייתכן שביום הקדוש והנורא היו מתעסקים בענייני זיווגים? אלא שהקמת משפחה בישראל קשורה לקודש הקודשים. וכפי שאמרו חכמים על איש ואישה שזכו להיות נאמנים זה לזה, שהשכינה שורה ביניהם. ועל ידי קשר זה מתגלה האחדות האלוקית בעולם

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ו
  undefined
  רביבים

  כפרת הפרט מתוך כפרת הכלל

  הכפרה ביום הכיפורים באה מתוך ברית האהבה שכרת ה' עם אבותינו * גם אם ישראל ירבו לחטוא, הברית האלוקית לא תופר, אלא הם ייענשו לפי חומרת מעשיהם ועוונם יתמרק * עיקר כפרת יום הכיפורים – על כלל ישראל * איך יכול צדיק להתוודות על חטאים שלא עשה? * מתוך ההתקשרות אל כלל ישראל אפשר לחזור בתשובה גם על החטאים הפרטיים * הצום ביום הכיפורים משחרר את הנשמה מכבלי הגוף ותאוותיו ומגלה את שאיפותיה הטובות והאמיתיות

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ה
  undefined
  38 דק'
  ענינו של יום

  עניין יום הכיפורים

  יום הכיפורים מגלה את שורש סגולת ישראל. הגברת פיקוח נפש.

  הרב אליעזר מלמד | ו' תשרי התשע"ה
  undefined
  ענינו של יום

  ענייני יום הכיפורים

  טעם למצוות אכילה בערב יום הכיפורים. הבטחון בה' שיוציא את דיננו לטובה. מדיני צום יום הכיפורים. לשאול רופא ירא שמיים.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il