בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הריח

  פרק יד

  א - ברכות הריח. ב - ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק. ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם. ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח. ה - הברכות השונות. ו - דינים בברכת הריח.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  דרך ארץ

  פרק יג

  א - שולחן של חסד. ב - אורח. ג - שלא להשחית מאכלים. ד - שיירי המאכלים. ה - בל תשקצו באכילה. ו - שלא להגעיל אנשים אחרים. ז - נימוסים בסעודה. ח - דברי תורה ודיבורים בסעודה. ט - שלא לאכול יותר מדי. י - המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים. יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים. יב - הפרשת הפסולת מהגוף וברכת 'אשר יצר'. יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו. יד - הלכות ברכת 'אשר יצר'. טו - ברכת הרפואה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  כללי ברכות

  פרק יב

  א - איסור ברכה לבטלה. ב - ברכה שאינה צריכה. ג - ספק ברכות להקל. ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם בירך. ה - מאה ברכות. ו - כללים בנוסח הברכות. ז - שניים שאוכלים יחד - האם טוב שאחד יברך? ח - חובת עניית אמן. ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול. י - האוכל איסור. יא - המברך באיסור האם יאכל. יב - נתינת מאכל לפני מי שלא יברך. יג - דין הטועה בברכתו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  הקדמה

  פתיחה להלכות ברכות

  פתיחה לפניני הלכה ברכות

  א - מצוות ההודאה. ב - האוכל ואינו מברך מועל וגוזל. ג - יסוד הברכה. ד - הברכות שלפני האכילה. ה - הברכה שלאחר האכילה. ו - נוסח הברכות. ז - דרך אמירת הברכה וכבודה. ח - ניקיון וטהרה בברכה. ט - מצוות עניית אמן. י - כללי הוצאה ידי חובה בברכות.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  הקדמה

  הרחבות לברכת "אשר יצר"

  הרחבות לפניני הלכה ברכות פרק יג'

  הפרשת הפסולת מהגוף,בל תשקצו בהשהיית צרכיו, השוהה מלהפיח אינו עובר, הנצרך להתאפק על פי הוראה רפואית, דעות הראשונים אם צריך לברך ענט"י אחר ההתפנות, כיצד יטול ידיים אחר שהתפנה, עד מתי יכול לברך אשר יצר?

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  55 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  דרך ארץ בסעודה חלק ג'

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יג "דרך ארץ"

  ז. נימוסים בסעודה, לתת לגדול ליטול תחילה, שלא יטול יותר ממה שמגיע לו, אין ראוי להסתכל בפני האוכל, לאכול במתינות, לא ישתה כוס משקה בבת אחת, ח. דברי תורה ודיבורים בסעודה, ט. שלא לאכול יותר מדי, י. המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים, האם המאכלים המזיקים אסורים באכילה.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ח
  undefined
  48 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  דרך ארץ בסעודה - חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק י"ג "דרך ארץ"

  ג. שלא להשחית מאכלים, איסור בל תשחיתו, האיסור להעביר כוס מים מעל הלחם ועוד דקדוקים בכבוד הלחם,ד. שיירי מאכלים. ה. בל תשקצו באכילה, אסור לאדם לאכול דבר מגעיל, ו. שלא להגעיל אנשים אחרים.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ח
  undefined
  7 דק'
  כללי ברכות

  שניים שאוכלים יחד

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יב "כללי ברכות"

  שניים שאוכלים יחד האם טוב שאחד יברך ויוציא את חברו, הדין במאכלים השונים.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  רביבים

  מציב גבול אלמנה

  תקנת חז"ל לברך על חזרת ישראל לארצם ● שיטת הרי"ף שמברכים דווקא על בתי כנסת, ופסק ההלכה ● מנהג הרצי"ה קוק בעניין ברכה זו, ודבריו על מי שמרוב ספקות אינם מברכים ● חידוש מנהג הברכה בדורותינו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ח
  undefined
  23 דק'
  כללי ברכות

  ברכה לבטלה וברכה שאינה צריכה

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  א. איסור ברכה לבטלה; אמירת שם מהשמות הקדושים בלע"ז; מה יעשה אדם שטעה ובירך ברכה לבטלה ונזכר באמצע הברכה. ב. דין ברכה שאינה צריכה.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  כללי ברכות

  ברכה קצרה וארוכה

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  מתי נוסח הברכה הוא ארוך ומתי קצר?

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
  undefined
  18 דק'
  כללי ברכות

  דיני עניית אמן

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  חובת עניית אמן; האם יוצאים בשמיעה ברמקול; עניית אמן על ברכה של ילד; עניית אמן על ברכה של גוי.

  הרב אליעזר מלמד | ט' אייר תשס"ח
  undefined
  17 דק'
  כללי ברכות

  מאה ברכות

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  חובת אמירת מאה ברכות בכל יום; האם נשים חייבות מאה ברכות.

  הרב אליעזר מלמד | ט' אייר תשסח
  undefined
  27 דק'
  כללי ברכות

  ספק בברכות

  מתוך פניני הלכה ברכות יב "כללי ברכות"

  דין ספק בברכות; הדין כאשר יש ספק ספיקא; מה הדין כאשר יש ספק אך נהגו לברך; האם יכול להנות כשמסופק אם בירך.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il