שיעורים נוספים

שו"ת בעקבות החורבן

הפורענויות של חבלי משיח; בעיית המנהיגות של הציבור הדתי-לאומי; המגורשים של היום הם הרוב של מחר; השתתפות בעקירה היא התנתקות מהשורשים היהודיים; לחזק את שולי החברה שלא יגיעו למעשי ייאוש; איומיו המתלהמים של הרמטכ"ל; אפשר להשתמט מלהתגייס לצה"ל עד שתחושת האבל והעלבון תחלוף.

הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ה