בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  רביבים

  מצוות הקהל ואחדות העם

  לקראת הבחירות המתקרבות עלינו להיזכר בחג הסוכות כי "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" , גדולה מזאת, השנה זכינו למצוות הקהל שעניינה איחוד עם ישראל כולו סביב ערכי התורה , גם בימינו, כאשר מצוות הקהל אינה מתקיימת כתקנה, יש חשיבות גדולה לקיום זכר לאותו מעמד כחלק מדרישת ציון , מאז האדר"ת והרב קוק, גדולי ישראל טרחו כדי לקיים מעמד הקהל מכובד וממלכתי ככל האפשר.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  אזמין לסעודתי אושפיזין עניים בודדים

  מצוות השמחה בחג כוללת דאגה לשמח את בני המשפחה, ואת העניים והנזקקים * הדאגה הבסיסית לשמחה צריכה להיות בין בני הזוג, ועל שניהם יחד מוטלת החובה לשמח את יתר בני המשפחה * האושפיזין בסוכה הם קודם כול העניים והבודדים, וכן העולים החדשים, שמצווה להזמין אותם לסעודת החג. מי שמזמין אורחים כאלה זוכה שיתארחו אצלו גם האושפיזין העליונים, נשמות הצדיקים * דיני כשרות באירוח: אפשר לסמוך על כשרותו של המארח גם ללא פיקוח, בתנאי שידוע שהוא מכיר את ההלכות ואינו מזלזל בהן.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  סוכות

  א - חג הסוכות

  א - שמות החג ויסודותיו. ב - חג האסיף. ג - ארבעת המינים. ד - הסוכה זכר לסוכות במדבר וענני הכבוד. ה - טעם מצוות הסוכה למעשה. ו - דירת ארעי. ז - הסוכה - אור מקיף. ח - שמחת חג הסוכות - האחדות והשלום. ט - מגילת קהלת. י - שמחת בית השואבה. יא - סדרי השמחה בבית המקדש. ‏יב - שמחת בית השואבה כיום. יג - ישראל ואומות העולם. יד - מנהג האושפיזין.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  סוכות

  ח - הַקְהֵל

  א - מצוות הַקְהֵל. ב – הקריאה. ג - זמן המצווה והחייבים בה. ד - סדרי המצווה. ה - זכר להַקְהֵל.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  סוכות

  ו - הושענא רבה

  א - הושענא רבה. ב - מנהג הערבה בזמן בית המקדש והיום. ג - דיני חיבוט ערבה. ד - ארבעת המינים וההושענות לאחר החג. ה - היציאה מהסוכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  ד - ארבעת המינים

  א - מצוות ארבעת המינים. ב - ארבעת המינים מבטאים את אחדות ישראל. ג - רמזים נוספים בארבעת המינים. ד - כללי הפסולים. ה – לולב. ו - נחלקה התיומת. ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי. ח – הדס. ט – ערבה. י - אתרוג מורכב ודין הפיטם. יא - חסרון וכתמים. יב - מדיני האתרוג. יג - שאול וגזול. יד - הידור מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  נטילת לולב

  א - זמן המצווה. ב - איגוד המינים. ג - סדר נטילת הלולב וברכתו. ד - צורת הנענועים. ה - היכן מנענעים. ו - נשים וקטנים בלולב. ז - שמירת ארבעת המינים. ח - דין מוקצה בארבעת המינים. ט - מנהג ההקפות במקדש. י - מנהג ההקפות כיום.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  הלכות סוכה א'

  א - סוכה - דירת ארעי. ב - ממה עשוי סכך כשר. ג - צילתה מרובה מחמתה. ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח'‏. ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך? ו - דפנות הסוכה. ז - גובה הדפנות ודין לבוד. ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח)‏. ט - הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה)‏. יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם. יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה. יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה. יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה. טו - סוכה נאה. טז - קדושת הסוכה וקישוטיה. יז – פרגולה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תש"פ
  undefined
  הסוכה והלכותיה

  ישיבה בסוכה

  א - כלל המצווה. ב - לדור דרך כבוד. ג - חובת האכילה בלילה הראשון. ד - אכילה בסוכה. ה - ברכת 'לישב בסוכה'‏. ו - מדיני הברכה. ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם. ח - חולה ומצטער פטורים מהסוכה. ט - המשך דיני מצטער. י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה. יא - אנשים נשואים. יב - קטן חתן ואבל. יג - העוסקים במצווה והולכי דרכים. יד – טיולים.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ
  undefined
  הלכות כלליות

  סעודה משפחתית זו שמחה

  שמחת החג צריכה להתקיים בגוף ובנשמה * אין להסתפק באוכל משובח, אלא יש להשרות אווירה טובה ומשמחת * מצווה לשמח את בני המשפחה, וכן לשמח שכנים ומכרים עניים ובודדים * בהשפעת התרבות החילונית, יש מי שההתכנסות המשפחתית בחגים הופכת אצלם לאירוע מעיק ומתסכל * חובת לימוד תורה במחצית הזמן של החג וחול המועד * לקראת חג האסיף: איסוף נתונים דמוגרפיים על ההתיישבות ביו"ש שאפשר לשמוח בהם לפני ה' * נתונים על גידול היישובים והתרחבותם ראויים להישמע כדרשה בבית הכנסת

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ה
  undefined
  רביבים

  בסוכה ומחוצה לה

  חובה לעשות דווקא בסוכה את מה שאדם רגיל לעשות בבית * היחס לסוכה כאל החדר המכובד שבבית * לפנות את כלי האוכל מיד לאחר הסעודה.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  שינה בסוכה ודין מצטער

  חובה לישון בסוכה אפילו שנת ארעי * הגדרת מצטער הפטור מן הסוכה * הצער הפוטר מן הסוכה צריך להיות כזה שהיה גורם למצטער לעזוב את ביתו לבית פחות נוח * אדם רגיש במיוחד, מתי יכול להיפטר מדין מצטער * גם מי שעלול להצטנן אם יישן בסוכה בלילה חייב לישון בסוכה בצהריים * מי שאינו יכול לישון עם אשתו בסוכה האם רשאי לישון בבית * גם היוצא לטיול צריך להקפיד שלא לאכול סעודת קבע אלא בסוכה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ב
  undefined
  רביבים

  כפרה מתוך אחדות ישראל

  במצוות ארבעת המינים רמוז שעיקר הכפרה תלוי בהיותנו חלק מכלל ישראל * היהודים המשולים לאתרוג יש בהם תורה ומעשים טובים, אך לא בשלמות * יהודי הלולב שקדנים בלימוד תורה וממעטים במעשים טובים * צורת הלולב והלכותיו מבטאות את אחדות עם ישראל, ההכרחית ללימוד תורה * ההדס מבטא מעשים טובים המגלים את הקדושה בעולם * בערבה אין טעם או ריח, אבל יש בה עוצמה של צמיחה וחיוניות * מדוע המשילו חכמינו את רחל אמנו ויוסף הצדיק לערבה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ב
  undefined
  הלכות כלליות

  לימוד תורה בחול המועד

  צילתה מרובה מחמתה, היושב במקום שחמתו מרובה מצילתו, סכך שלעיתים צילתו מרובה ולעיתים חמתו מרובה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ט
  undefined
  רביבים

  אסיף המעשים הטובים

  סיכום הישגי השנה בחג הסוכות ● מנהג אשכנז לקרוא מגילת קהלת בשבת חוה"מ ● חג הסוכות כהכנה רוחנית לחורף ● מחלוקת השו"ע והרמ"א בדין ה'תיומת' - העלה העליון של הלולב ● מהי העקמימות הפוסלת בלולב?

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ח
  undefined
  רביבים

  תשבו כעין תדורו

  גדרי מצוות ישיבה בסוכה והאכילה בה; דין אכילת בשר, דגים ויין בתוך הסוכה; מתי אסור אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה; המנהגים השונים בדין ברכת 'לישב בסוכה'; היכן ראוי לשחק בימי חג הסוכות.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ז
  undefined
  רביבים

  סוכות - חג של צמצום פערים

  שמחת החג הינה שמחה של צמצום פערים; עניין שמחת העניים בזמן שבית המקדש היה קיים; מתנות העניים בימינו; להזמין יתומים ואלמנות גרים ועניים גם בימינו; עניין שמחת תורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  שמחת החג

  תורה, שמחה וארץ ישראל בחג הסוכות

  על השמחה בחג הסוכות, חג הסוכות כמסיבת סיום לשנה, לימוד תורה בחול המועד וסוכות וארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | יד תשרי ה'תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il