עניני החג

פורים בירושלים בחזונו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל

הרב אברהם קוסמן | אדר תשס"ט