בראשית

רק לא מלחמת אחים

התורה נמנעת מלתאר את סיבת הרצח של הבל על ידי קין, כדי להדגיש בפנינו שכל ויכוח שמסתיים בפגיעה באח הוא חטא נוראי – יהיה הנושא אשר יהיה.

הרב דוד סתו | תשרי תשפ"ג