הרב אהרון ליכטנשטיין

אחרי מיטתו של רבנו

פרויקט שו"ת מהלך, מתמיד שלא נתן לבקת"בים לעצור אותו ומראשוני המשלבים תורה ומדע * קווים לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. באדיבות העיתון בשבע

הרב יעקב מדן | אייר התשע"ה