עניני החג

"טעם העץ כטעם הפרי"

הרב ארי יצחק שבט | תשרי תשע"ג