כי תבוא

פרשת מקרא ביכורים - כי תבוא

שיעור זה עוסק בעניינה המיוחד של מצוות מקרא ביכורים, הן בנוסח המקרא עצמו ותוכנו המהותי, והן במשמעות חיוב הקראתו במקדש.

הרב רוני קלופשטוק | יב אלול ה'תשס"א