הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

בקשות צדקה באמצעי התקשורת

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

האם יש חיוב להיענות לבקשות צדקה באמצעי התקשורת?

הרב נחום נריה | ט"ו שבט תשע"א