ברכת החמה

יסודות ברכת החמה

הכנס ה-16 לתורה ומדע - מרכז וואהל באוניברסיטת בר-אילן

סמפוזיון: ברכת החמה - שימוש בקירובים בהלכה. אזכור יסודות ברכת החמה; ברכת החמה מעוררת קשיים תורניים ומדעיים רבים. כיצד ניתן לברך את הברכה לאור קשיים אלו? בכלל, איך מיישבים קושיות תורניות-מדעיות?

פרופ' עלי מרצבך | ה' ניסן תשס"ט