בבא קמא

תלמוד ומעשה - שיטות הראשונים בסוגיות בגמרא

הגמרא בקידושין שואלת מה גדול יותר - תלמוד או מעשה. האם זו שאלה ערכית אידאית או מעשית? גדול תלמוד באופן כללי או במובן נקודתי, ללמוד ולעשות את המעשה הפרטי. מדוע הגמרא בנושא בבא קמא מקצרת בלשונה? שיטות הראשונים והחידושים היוצאים מהם.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד חשוון תשע"ד