פנחס

פעולת בזק

המקרים בהם יחיד יכול במעשה אחד להשפיע על העם הינם מקרים חריגים. היחיד צריך לחוש, כי הוא נקרא לדגל על ידי כל העם כולו, השרוי במצב של מבוכה. אולם כשהמבוכה היא מבוכה של אובדן דרך כללית, לא מועילים מבצעי בזק.

הרב ש. יוסף וייצן | פרשת פנחס תש"ס