הלכות פורים

כל מי שפושט ידו - הצדקה בעיניים של פורים

מתוך "קומי אורי" גיליון 16

מצוות הצדקה מקבילה למידת הרחמים והיא ניתנת רק לעניים מהוגנים. הרב וייצן על היסודות ההלכתיים והרוחניים של צדקה מיוחדת לפורים שכל הפושט ידו מקבל.

הרב ש. יוסף וייצן | אדר תשס"ז