מלאכות שבת

חיוב שתי אותיות

מלאכת כותב

בגדר מלאכת כותב, במלאכת מחשבת בכותב, במקור מלאכת כותב במשכן לשיטת רש"י, הרמב"ם, המאירי.

הרב אלקנה ליאור | א' אדר תשע"ז