שיעורי אמונה נוספים

המתפלל - שכינה כנגדו !

התבוננות מתוך הלכות תפילה על המתפלל שמצד אחד צריך לראות עצמו כעומד לפני המלך, ומאידך לפני -כל- מתפלל שכינה כנגדו, ובפרט מתמקד באיסור לעבור לפני המתפלל בתוך ד' אמות מהטעם שלא להפסיק בינו לשכינה

הרב אלקנה ליאור | כ"ו אדר א' התשע"ד