הארץ ופירותיה

הלכות הנוגעות לפירות ט"ו בשבט

ט"ו בשבט תשע"ו

ט"ו בשבט תשע"ו

הרב משה כץ | ט"ו בשבט תשע"ו