הרב שאול ישראלי

משפחתו וספריו של הרב ישראלי

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

הרב ישראל שריר