מבואות ללימוד התורה

מקומו של הירושלמי בהלכה

התלמוד הירושלמי כתלמודה של ארץ-ישראל גם בפסיקת ההלכה.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | חשוון התשס"ה