א"י נקנית ביסורים

אש קודש

ניחום אבלים על בני אהרון; "על ידי קרבן של שריפה באש מגיעים למצב שכל העם מתאבל ומתאחד"; שמחה במרומים על נשמות הקדושים. באדיבות ערוץ מאיר.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ז' אדר ב' תשס"ח