ויקרא

שם פרשת "ויקרא"

קיים קשר בין שם הפרשה לתוכנה, הבנת משמעות הקריאה – "ויקרא" השמיעה כקודמת לראיה וקודמת לעבודה, לכן ויקרא ואח"כ וידבר, ולבסוף, העבודה – הקרבת הקרבנות שמטרתה – לעשות נחת רוח.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ב' ניסן תשס"ו