נושאים שונים

סוגי הפקעת נישואין

מתוך ערב עיון בנושא:"עגונות ומסורבות גט: עד מתי?"

ישנם 2 סוגים של הפקעת נישואין - א. הפקעה למפרע - בית הדין עוקר את הנישואין כאילו מעולם לא נישאו. ב. הפקעה מכאן ולהבא.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ז אדר א' תשס"ה