הרב יעקב יוסף

כי מלאך ה' צבאות הוא

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

הרב שבתי סבתו | התשע"ג