אחדות ומחלוקות

עוז למלחמה ועוז לשלום

תהילים כ"ט

"עת מלחמה ועת שלום"; מהיכן שואבים את העוז למלחמה? ומהיכן שואבים כח לשלום בעת פירוד?

הרב שבתי סבתו | כסלו התשס"ו