מגילת אסתר

איגרת שלום וספר אמת

מתוך "קומי אורי" גיליון 16

עם ישראל נע בין הקוטב של איום תמידי על גורלו לבין שמחה וביטחון על ישועת ה'. הרב שבתי סבתו על היבטים נוגדים ומשלימים של מגילת אסתר .

הרב שבתי סבתו | אדר תשס"ז