האבילות על החורבן

מהו הביטוי החזק ביותר לחורבן בימינו?

מאמר תגובה

בגליון פרשת דברים עסקנו בשאלה "מהו הביטוי החזק ביותר לחורבן בימינו. להלן תגובתו של הרב שאול בר אילן שליט"א לשעבר ראש כולל טל אורות בכפר דרום ת"ו למאמר בגליון דברים

הרב שאול בר אילן | אב תשס"ט