בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
3 שיעורים
  undefined
  שיעבודא דרבי נתן ביחס לאשה שלוותה

  שעבודא דרבי נתן ביחס לאשה שלוותה למזונותיה

  הרב ניר אביב | טבת תשע"ב
  undefined
  אשת איש שזינתה בשוגג

  אשת איש שזינתה בשוגג

  מקורות לפיהם אשה לא נאסרת לבעלה בשוגג. מקור לפיו אשה נאסרת לבעלה אפילו בשוגג. שאלות לדיון. הגדרת אונס: ג' דרגות באונס. האם מותר לכתחילה לאישה לזנות כדי להציל את עצמה או את בעלה? מחלוקת הראשונים בטעם אומרת מותר שנאסרת לבעלה. הסבר שיטת המהרי"ק. הסבר שיטת הרשב"א. החילוק בין השגגות השונות. אשת איש שזינתה גם גוי האם נאסרת לבעלה. אשת איש שזינתה ברצון בעלה. חילונים בימינו, האם ניתן להגדירם כאנוסים מטעם דהוי תינוקות שנשבו.

  הרב ניר אביב | טבת תשע"ב
  undefined
  אישות

  אשת איש

  הרב ניר אביב | תמוז תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il