בימה תורנית

תפקידו של הרב הצבאי

מאמר תגובה

צה"ל כצבא כללי, ובהתאמה הגדוד כיחידה, מתוכנן ועובד לכתחילה כצבא חילוני, וחוקי הדת נתפסים ככורח המציאות והגבלה שיש להתחשב בה. תפקידו הראשוני של הרב ביחידתו הוא למנוע מצב בו אורח החיים החילוני משתלט על רשות הרבים של חיי הגדוד, ולא נותן מרחב מחייה לחייל שומר התורה והמצוות.

הרב ניר אביב | אב תשס"ט